Aktuality

Statická zatěžovací zkouška

Statická zatěžovací zkouška

statika

Statická zatěžovací zkouška ECM - Static je zařízení pro automatizovanou kontrolu statické únosnosti zhutňovaných sypanin. Umožňuje měření podle ČSN 72 1006 příloha A (DIN 18134), příloha B (ČD S4) a příloha D (ČSN 73 6190).