Radonový index pozemku

Radonový index pozemku

Měření radonu (jedná se o měření radonu na stavebním pozemku - radonový index pozemku - nutné jako součást stavebního řízení)

  • standartní velikost parcely (15 bodů)
  • pro více parcel je možná sleva

Nezávaznou poptávku je možné zaslat mailem (katastr. území, číslo parcely, plocha objektu, kontakt).

Stavebními úřady je požadováno:

Pro novostavby, přístavby, rekonstrukce rodinných domů a jiných objektů s obytnými nebo pobytovými místnostmi jako podklad pro návrh a projekt preventivních opatření proti pronikání radonu z podloží.

Provádím měření a hodnocení objemové aktivity radonu z podloží pro územní rozhodnutí, stavební povolení či ohlášení stavby. Je třeba aby byl pozemek přístupný, případně posečený.

Součástí posudku "Hodnocení radonového indexu pozemku" je mimo jiné i geologický profil hloubky do 1 m. Případně je možné radonový index pozemku rozšířit i o geologický průzkum pro hospodárný návrh založení rodinného domu.

luk3p 3-2

Používaný přístroj - model LUK3P