Měření radonu

Měření radonu

Měření radonu (jedná se o měření radonu na stavebním pozemku - radonový index pozemku - nutné jako součást stavebního řízení)

  • standartní velikost parcely (15 bodů)
  • pro více parcel je možná sleva

Nezávaznou poptávku je možné zaslat mailem (katastr. území, číslo parcely, plocha objektu, kontakt).

Stavebními úřady je požadováno:

Pro novostavby, přístavby, rekonstrukce rodinných domů a jiných objektů s obytnými nebo pobytovými místnostmi jako podklad pro návrh a projekt preventivních opatření proti pronikání radonu z podloží.

Provádím měření a hodnocení objemové aktivity radonu z podloží pro územní rozhodnutí, stavební povolení či ohlášení stavby. Měření je vhodné před zahájením stavebních prací, a to nejlépe z původním terénu. Je třeba aby byl pozemek přístupný, případně posečený.

Vyhotovený posudek je možné předat osobně, případně zaslat poštou ve dvou výtiscích na adresu zákazníka.

Součástí posudku "Hodnocení radonového indexu pozemku" je mimo jiné i geologický profil hloubky do 1 m. Případně je možné radonový index pozemku rozšířit i o geologický průzkum pro hospodárný návrh založení rodinného domu.

luk3p 3-2

Používaný přístroj - model LUK3P